DROP CABLE SM OUTDOOR

 
  • نوع تار: SM
  • تعداد تار: 2,4,8,12
  • نوع ساختار: Tight Buffer
  • عنصر مقاوم: FRP
  • جنس مهار: Galvanized Steel
  • قطر گالوانیزه: 0.5mm
  • تعداد روکش: Single Jacket
  • جنس روکش: LSZH
  • قطر نهایی کابل: 0.5mm
  • شکل بدنه کابل: FIG 8

کابل Drop Cable Outdoor  مناسب برای محیط خارج ساختمان می باشد. کابل فوق به صورت سینگل مود می باشد. دراپ کابل از مهمترین بخش های شبکه FTTH است که اتصال نهایی بین مشترکین و کابل فیدر را تشکیل می دهد.

روکش کابل دراپ، LSZH می باشد که هنگام آتش سوزی روند سوختن را کندتر طی می کند، دود کمتری ایجاد می کند و همچنین بدون گاز هالوژن می باشد.