راهنمای کامل تست فلوک کابل شبکه: کاربرد، روش‌ها، و پارامترهای مهم

راهنمای کامل تست فلوک کابل شبکه: کاربرد، روش‌ها، و پارامترهای مهم

تست فلوک تکنیکی است که برای بررسی و ارزیابی عملکرد کابل ها، کانکتورها، کانال ها و تجهیزات مختلف مرتب...

ادامه مطلب

اسکرین کابل چیست؟ استاندراد ساختار، زخامت و لایه های کابل شبکه به ترتیب

اسکرین کابل چیست؟ استاندارد ساختار، ضخامت و لایه های کابل شبکه به ترتیب

اسکرین کابل چیست؟ یکی از بزرگترین و پرکاربردترین کابل ها در صنعت برق و الکترونیک اسکرین کابل ها هست...

ادامه مطلب