سوالات متداول در مورد کابل OM5 مالتی مُد

سوالات متداول در مورد کابل OM5 مالتی مُد

استاندارد فیبر OM5 چیست؟

TIA (Telecommunication Industry Association) در اکتبر سال 2014 تیمی را مامور کرد تا برای فیبر مالتی مُد باند پهن (WBMMF) 50/125 μm استانداردی را توسعه دهند تا انتقال همزمان چند داده یا SWDM را پشتیبانی کند. استاندارد TIA-49AAAE در ژوئن 2016 منتشر شد.

پارسیان فیبر ارتباط تولید کننده انواع کابل شبکه، کابل فیبر نوری و تجهیزات پسیو شبکه، این مطلب را برای شما انتخاب کرده است.

فرق فیبر OM5 چیست؟

OM5 برای چهار طول موج بین محدوده ی 950-850 نانومتر طراحی شده است تا پشتیبانی بهینه ای از کاربردهای SWDM را فراهم سازد که باعث می شود تعداد فیبرهای موازی حداقل با چهار عامل کاهش یابد تا امکان استفاده مداوم از دو فیبر (بجای هشت فیبر) برای انتقال 40Gb/s و 100Gb/s و کاهش تعداد فیبرها برای سرعت بیشتر فراهم شود.

SWDM چیست؟

اتصالات دیتا سنترهای موج کوتاه معمولاً توسط VCSELها که در نزدیکی طول موج 850 نانومتر کار می کنند تامین می شوند.

تکنولوژی SWDM از چهار طول موج بین محدوده ی 950-850 استفاده می کند. ترنسیورهای SWDM طوری طراحی شده اند تا از اتصال دو فیبر در ترنسیورهایی که فیبر مالتی مُد  OM5دارند استفاده شود.

SWDM چیست؟

آیا SWDM می تواند در OM3 یا OM4 استفاده شود؟

بله، ترنسیورهای SWDM با OM3/OM4/OM5 سازگار هستند.

نرخ داده های SWDM و فاصله مورد انتظار چیست؟

بر اساس مشخصات فنی SWDM4 MSA، حداکثر فاصله های عملیاتی مورد انتظار 40/100GbE مطابق جدول زیر می باشد.

 

OM5

OM4

OM3

standard

440m

350m

240m

40G SWDM

150m

100m

75 m

100G SWDM

ارزش EMB (پهنای باند موثر) برای کابل OM5 چیست؟

EMB ≥ 4700 MHzkm at 850 nm EMB ≥ 2470 MHzkm at 953 nm

ارزش های EMB(پهنای باند موثر) OM3/OM4در مقایسه با OM5 چیست؟

EMB برای فیبر OM3 و OM4 فقط در طول موج 850 نانومتر و به ترتیب در 2000MHz.km و 4700MHz.km مشخص شده است. ارزش EMB برای OM5 در هر دو طول موج 850 و 953 مشخص شده اند.

آیا فیبر مالتی مُد OM5 با ترنسیورهای نوری موجود سازگار است؟

درواقع، فیبر OM5 ترنسیور نوری موجود را پشتیبانی نمی کند. معمولاً ، با فیبر OM5 ترنسیور نوری 40G و 100G SWDM4 استفاده می شود. ترنسیور SWDM4 از تکنولوژی پیچیده SWDM استفاده می کند. سیگنال ها در یک فیبر نوری در چهار طول موج 850، 880، 910 و 940 نانومتر منتقل می شوند. و برای انتقال دو سویه فقط دو فیبر لازم است.

روکش کابل های مالتی مُد OM5 چه رنگی است؟

TIA رنگ سبز را به عنوان رنگ رسمی برای OM5 تعیین کرده است.

روکش کابل مالتی مد om5

OM4 در برابر OM5:   آیا کابل فیبر OM5 نسبت به OM4 انتقال سیگنال در مسافت های طولانی تر را مهیا می کند؟
در واقع، برای تمامی کاربردهایIEEE مالتی مُد جاری و آینده شامل 40GBase-SR4 و 100GBase-SR10 حداکثر مسافت مجاز OM5 و OM4 یکی می باشد.
با توجه به آزمایش کاربردی که اخیراً با ترنسیورهای 40G-SWDM4 انجام شده است، نشان می دهد که 40G-SWDM4 می تواند به 400 متر در فیبر OM4 برسد. در حالی که در فیبر OM5، به طول 500 متر نیز می تواند برسد.در ضمن، اگر یک دیتا سنتر از ترنسیورهای 100G-SWDM4 که  مطابق با استانداردهای IEEE نیست استفاده کند،ثابت کرده شده است که OM5 می تواند 150 متر دسترسی را پشتیبانی کند-یعنی فقط 50 متر بیشتر از OM4