SDH چیست و چه فرقی با PDH دارد؟

(SDH) یا همان سینکرانوس دیجیتال هیرارکی از جمله سیستم های مخابراتی است که با سیستم های انتقال یا لاین ترمینال فیبر نوری (PDH) یا سیستم های پلِسیاکرانوس دیجیتال هیرارکی تفاوت هایی دارد. روش های سکرون کردن داده ها مانند (Plesiochronous)، (Synchronous)، (Isochronous)  وAsynchronous) ) چگونگی کلاک شدن دیتا را بین فرستنده و گیرنده بیان می کنند. در این نوشتار به بیان فرق بین SDH و PDH می پردازیم.

مقایسه ساختار SDH با PDH و تفاوت این دو با هم

کاربرد سینکرانوس دیجیتال هیرارکی (SDH) و پلِسیاکرانوس دیجیتال هیرارکی (PDH) در سیستم های مخابرات نوری می باشد. در ادامه به طور مفصل به معرفی هر کدام از این سیستم ها پرداخته می شود.

ویژگی های رتبه بندی دیجیتال سیکرون (SDH Synchronous Digital Hierarchy)

ویژگی های رتبه بندی دیجیتال سیکرون (SDH – Synchronous Digital Hierarchy)

ویژگی های رتبه بندی دیجیتال سیکرون (SDH – Synchronous Digital Hierarchy)

 1. SDH و PDH  هر دو برطبق یک رتبه بندیِ تکرار مداوم شکل گرفته اند.
 2. در ساختار SDH قاب هایی با طول ثابت به منظور حمل کانال های ترافیک آیزوکرانوس به کار رفته اند.
 3. طراحی ساختار SDH طوری است که قابلیت شبکه پردازی با شبکه های PDH  را دارد.
 4. برای رفع نقص های PDH ، توسعه دهندگان سیستم SDH سعی کرده اند ساختاری را طراحی کنند که قابلیت تعیین مرز های بایت را در بیت استریم های مختلف داشته باشد.
 5. سیستم SDH به دلیل سکرون بودن می تواند مالتی پلکسینگ و دیمالتی پلکسینگ مرحله ای امکان پذیر نماید. بنابراین نیازی به کوه مالتی پلکسر نبوده و پیچیدگی سخت افزاری نیز حذف می گردند.

آشنایی عناصر ساختاری شبکه SDH

شبکه SDH در ساختار خود چهار قطعه شامل المان پایانه خط، کراس کانکت، ریجنراتور و مالتی پلکسر حذف و اضافه می باشد.

 1. المان پایانه خط: این عناصر به دستگاه های سطح مسیر نیز شناخته می شوند. عناصر پایانه خط محل ورود و خروج کانال های سرعت پایین تر از شبکه  SDHمی باشد.
 2. اتصال متقاطع دیجیتال (کراس کانکت): دستگاه های پایانه خط در سطح STM تا پایین به سوی استریم های E1 تکی کراس کانکت می شوند؛ یا به عبارتی متقاطع دیجیتال آن ها متصل می گردد. بنابراین می توان یک استریم E1 روی ترانک STM را  با یک ترانک STM دیگر کراس کانکت نمود.
 3. مولد (ریجنراتور): وظیفه مولد باز تولید کردن سیگنال است.
 4. مالتی پلکسر حذف و اضافه: وظیفه این قطعه در ساختار شبکه SDH این است که در یک استریم STM کانال های کم سرعت را شکسته یا اضافه نماید.

آشنایی با تنظیمات شبکه SDH

یک شبکه نقطه به نقطه یا point to point می تواند از ساده ترین کانفینگ شبکه محسوب شود. این شبکه شامل مالتی پلکسر ترمینال (پایانه ای) است که با فیبر نوری به هم متصل شده اند. این فیبر نوری می تواند با مولد یا بدون مولد به کار رود.

باید یک ماکس حذف و اضافه را برای ساخت یک کانفیگ پوینت تو مالتی پوینت(point to mulity point) وارد شبکه نماییم. اتصال کراس کانکت در یک معماری شبکه مش به منظور متمرکز کردن ترافیک در سایت مرکزی به کار می رود که سبب امکان پذیر شدن تامین ذخیره مدارها می شود.

آرایش شبکه به صورت معماری حلقه یا رینگ بسیار پر طرفدار است. در این ساختار شبکه چهار ماکس حذف و اضافه توسط دو حلقه فیبر به یکدیگر متصل شده اند.

در این ساختار شبکه مالتی پلکسرها هوشمند هستند و در صورتی که یک فیبر نوری قطع گردد یا یک ماکس حذف و اضافه متوقف شود، قادراند شبکه را ترمیم نمایند. از این رو قابلیت حفظ بقا از مزایای مهم معماری حلقه ای می باشد. 

ویژگی های دیجیتال نیمه سنکرون (PDH Plesiochronous Digital Hierarchy)

ویژگی های دیجیتال نیمه سنکرون (PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy)

ویژگی های دیجیتال نیمه سنکرون (PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy)

در درون خطوط ترمینال های فیبر، شبکه های PDH با سطوح مختلفی از تسهیم کننده ها یا مالتی پلکسرها قرار دارد. این سطوح مالتی پلکسینگ شامل  موارد زیر می باشد.

 • ۲Mbit/s به ۸Mbit/s
 • ۸Mbit/s به ۳۴Mbit/s
 • ۳۴Mbit/s به ۱۴۰Mbit/s

بنابراین برای انتقال یک سیل داده باید ابتدا آن را با مالتی پلکسرهایی در سطوح بالا و پایین تسهیم کنیم.

به دلیل اینکه بطور کامل پلسیاکرانوس ها، سکرون نیستند،  مقداری جای خالی برای هر مالتی پلکسر ها در ترانک های پر سرعت مورد نیاز است. این جای خالی می تواند در اختلافات کوچک سرعت های داده ی استریم سبب جبران پورت های کم سرعت گردد.

در تمام سطوح مالتی پلکسینگ بعضی از دیتاهای پورت های دارای سرعت کم، در صورتی که سرعت زیادی داشته باشند قادراند در فضای خالی ترانک جابه جا گردند. اصطلاح تنظیم یا پر کردن بیت ها (Bit Stuffing) برای بیان این موضوع به کار می رود.

 چگونگی رتبه بندی تسهیم PDH

برای رتبه بندی(Hierarchy) تسهیم PDH دو نوع رتبه بندی سیستم های ژاپنی و آمریکایی و سیستم های سایر کشورها وجود دارد. دقت کنید که مالتی پلکسینگ یا سطوح تسهیم گوناگون هیچکدام ضریب دیگری نیست. برای جبران تفاوت های کلاک در همه سطوح باید از رتبه بندی پلسیاکرانوس استفاده کرد.

به دلیل اینکه بطور کامل  PDHسکرون نیست برای انجام بیت استافینگ (Bit Stuffing) باید برای هر سطح مالتی پلکس یک پهنای باند اضافی در نظر گرفته شود.

 آشنایی با محدودیت های PDH

 • عدم انعطاف پذیر بودن PDH
  برای پیدا کردن یک کانال خاص کم سرعت باید در همه سطوح مالتیپلکسینگ کانال های پر سرعت را دی مالتیپلکس نمایید. که این کار نیاز به یک کوه مالتیپلکسر پیچیده و هزینه بر دارد. بنابراین می بینیم که در یک سیل بیت سطح بالاتر، تعیین مکان چنل های منحصربفرد کار دوشواری است.
 • کارآیی ناچیز  PDH  
  برای بهبود کارایی یک سیستم باید بتوانیم از نزدیک کارایی آن را ببینیم. بر این اساس یکی از محدودیت های PDH این است که برای نظارت بر عملکرد آن هیچ استاندارد بین المللی و کانال مدیریتی برای آن در نظر گرفته نشده است. امکان پیداکردن PDH در یک استریم ۱۴۰ مگ با وجود تعدادی بیت اضافی یدکی و پهنای باند محدود بدون  وجود دی مالتی پلکسینگ امکان پذیر نیست. بنابراین PDH دارای کارایی ناچیزی در سیستم های مخابراتی و مخابرات نوری می باشد.
 • عدم وجود استانداردها در PDH
  PDH از ضعف استاندارد و سطوح رتبه بندی کاملا متفاوت برخوردار است. برای مثال برای سرعت داده های بالای ۱۴۰Mbits/s  و نیز برای لاین ساید Line Transmission Terminal هیچ استاندارد بین المللی قابل قبولی اندیشیده نشده است.

تفاوت upsr، 2f blsr و4f blsr  در سیستم های نوری مانند sdh چیست؟

در سیستم‌های نوری مانند  SDH (Synchronous Digital Hierarchy)، اصطلاحات UPSR (Unidirectional Path Switched  Ring) و BLSR (Bidirectional Line Switched Ring) به دو راهکار مختلف برای توسعه ریدانس و قابلیت انتقال در صورت وقوع خرابی اشاره دارند.

 1. UPSR (Unidirectional Path Switched Ring):

UPSR  یک راهکار ریدانس است که در آن یک حلقه نوری تک جهت ایجاد می‌شود. در این روش، دو مسیر مختلف بین هر زوج از شعبه‌ها وجود دارد و ترافیک از طریق یک مسیر اصلی جریان می‌یابد. در صورت خرابی در مسیر اصلی، ترافیک به صورت خودکار به مسیر فرعی تغییر مسیر می‌دهد. با این کار، از از دست دادن ارتباطات در صورت خرابی در مسیر اصلی جلوگیری می‌شود. با این حال، ممکن است برخی از ارتباطات موقتاً قطع شده و برای جبران خرابی، زمان قابل‌توجهی نیاز باشد.

 1. 2F BLSR (Two-Fiber Bidirectional Line Switched Ring):

2F BLSR  نیز یک حلقه دو جهته است، اما در این حالت، دو فیبر نوری برای هر جهت استفاده می‌شود. هر دو فیبر نوری به صورت همزمان داده را در دو جهت منتقل می‌کنند. در صورت قطعی در یکی از فیبرها، ترافیک به صورت خودکار بر روی فیبر دیگر بازیابی می‌شود.

 1. 4F BLSR (Four-Fiber Bidirectional Line Switched Ring):

4F BLSR  نیز یک حلقه دو جهته است، اما در این حالت، چهار فیبر نوری برای هر جهت استفاده می‌شود. دو فیبر نوری برای ارسال و دو فیبر نوری دیگر برای دریافت داده استفاده می‌شود. در صورت قطعی در یکی از فیبرها، ترافیک به صورت خودکار بر روی فیبر دیگر بازیابی می‌شود.

با استفاده از این روش‌ها، سیستم‌های نوری مانند SDH قادر به ارائه حمایت و بازیابی خودکار در صورت قطعی و خرابی در شبکه هستند. هرکدام از این روش‌ها قابلیت‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند و انتخاب بین آنها بستگی به نیازهای خاص شبکه و بودجه موجود دارد.

اشتراک گذاری مقاله

12 دیدگاه در “SDH چیست و چه فرقی با PDH دارد؟

 1. مهدی گفت:

  سلام ممنون از توضیحات ارزنده تان

  1. فیبر ارتباط گفت:

   کاربر گرامی
   با سلام
   بسیار خرسندیم!
   با تشکر از نظرتون

 2. دوست گفت:

  سلام به توضیحات مفصل تر و واضح تری نیاز دارم کجا پیگیری کنم؟ ممنون

  مثلا اینکه اس دی اچ و پی دی اچ سخت افزار هستند یا نرم افزار یا هر دو؟ و اینکه واحدهای جداگانه و فابل تشخیصی در ایستگاه های مخابراتی هستند؟ یعنی شما با ورود به ایستگاه و دیدن تجهیزات به اس دی چ بودن یا پی دی چ بودن سیستم می توانید پی ببرید؟

  1. فیبر ارتباط گفت:

   کاربر گرامی
   با سلام و احترام
   اس دی اچ (SDH) و پی دی اچ (PDH) هر دو مربوط به فناوری‌های انتقال تلفنی و داده‌ها در شبکه‌های مخابراتی هستند . SDH یک استاندارد بین‌المللی برای انتقال سیگنال‌های دیجیتال است که برای شبکه‌های اپتیکال طراحی شده است، در حالی که PDH یک فناوری قدیمی‌تر است که از جدول زمان بندی معروف به multiplexing استفاده می‌کند.
   در مورد تشخیص نوع سیستم (SDH) یا (PDH) در یک ایستگاه مخابراتی، نیاز به بررسی تجهیزات و تنظیمات موجود در آن ایستگاه وجود دارد. به طور کلی، با مشاهده تجهیزات مورد استفاده و تنظیمات موجود در ایستگاه، می‌توان نوع سیستم را تشخیص داد. برای مثال، در صورتی که ایستگاه از تجهیزات اپتیکال با ساختار استاندارد SDH استفاده کند، احتمالاً سیستم SDH راه‌اندازی شده است. به علاوه، اطلاعات مربوط به تجهیزات و تنظیمات فنی می‌تواند در مستندات یا دفترچه راهنمای مربوط به ایستگاه مخابراتی قابل دسترسی باشد.
   بهترین راه برای پیگیری و جستجوی اطلاعات دقیق‌تر، مراجعه به منابع معتبر و مستندات فنی مربوط به شرکت یا سازمان مخابراتی است که ایستگاه مورد نظر را مدیریت می‌کند. همچنین، ممکن است با مهندسان یا کارشناسان فنی مخابراتی مرتبط با این ایستگاه تماس بگیرید و از آن‌ها جزئیات بیشتری درباره نوع سیستم در ایستگاه مخابراتی بدست آورید.
   لطفا توجه داشته باشید که اطلاعات و مشخصات فنی به شدت وابسته به سازمان‌ها و تجهیزات مخابراتی مورد استفاده در هر منطقه می‌باشد. بنابراین، استفاده از منابع محلی خود بسیار مفیدتر خواهد بود.

 3. دوست گفت:

  استاندارهای اس دی اچ و پی دی اچ جهت پیاده سازی به چه سخت افزارهایی نیاز دارند؟ آیا هم بر روی فیبر نوری و هم آنتن های مایکروویو متصل می شوند؟

  1. فیبر ارتباط گفت:

   به طور کلی، هر دو استاندارد SDH و PDH قابل پیاده‌سازی بر روی هر دو روش هستند. بسته به نیاز و شرایط شبکه ارتباطی، ممکن است انتخاب شود که از یکی از این روش‌ها استفاده شود یا حتی از هر دو به صورت ترکیبی در شبکه استفاده شود.

 4. دوست گفت:

  آیا ارتباطات کامپیوتری و شبکه های محلی هم برای اتصال به شبکه های کامپیوتری دوردست از طریق تجهیزات مخابرات به استانداردهای اس دی چ و پی دی چ نیاز دارند و از آنها استفاده می کنند و ویژگی های آنها روی کیفیت ارتباط کامپیوتری و شبکه ای تاثیر دارد؟

  1. فیبر ارتباط گفت:

   بله، ارتباطات کامپیوتری و شبکه های محلی نیاز به استفاده از استانداردهای SDH (Synchronous Digital Hierarchy) و PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) دارند. این استانداردها در شبکه های مخابراتی استفاده می شوند و برای انتقال اطلاعات در فرمت دیجیتال استفاده می شوند.
   استاندارد SDH یک استاندارد برای اتصالات اپتیکال است که بر روی تکنولوژی ترکیبی PDH بنا شده است. این استاندارد از سرعت های انتقال بالا استفاده می کند و می تواند برای ارتباطات دوردست استفاده شود. SDH به عنوان یک استاندارد جهانی برای انتقال دیتا در شبکه های مخابراتی استفاده می شود.
   استاندارد PDH نیز برای اتصالات کوتاه مسافت استفاده می شود و از سرعت های کمتری نسبت به SDH استفاده می کند. PDH از جمله استانداردهایی مانند E1 و T1 استفاده می کند که در اتصالات تلفنی و شبکه های محلی (LAN) استفاده می شوند.
   استفاده از استانداردهای SDH و PDH می تواند تاثیر زیادی بر روی کیفیت ارتباط کامپیوتری و شبکه ای داشته باشد. این استانداردها به عنوان راهنمایی برای سرعت، پایداری و قابلیت اطمینان ارتباطات عمل می کنند. با استفاده از استانداردهای مناسب می توان از خطاها و اختلالات در ارتباطات جلوگیری کرده و کیفیت ارتباط را بهبود بخشید.

 5. دوست گفت:

  آیا تنظیمات شبکه اس دی اچ و پی دی اچ توسط مهندس مخابرات قابل تغییر است یا این استاندارد ها به طور یکپارچه و درون سخت افزار نصب و استفاده می شوند؟

  1. فیبر ارتباط گفت:

   تنظیمات شبکه SDH (Synchronous Digital Hierarchy) و PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) معمولاً توسط مهندسان مخابرات تنظیم می‌شوند. این استانداردها به صورت یکپارچه در سیستم‌های سخت‌افزاری استفاده می‌شوند و نیاز به پیکربندی و تنظیم دارند.
   SDH یک استاندارد بین المللی برای انتقال انعطاف پذیر داده ها و صدا در شبکه های ارتباطی است. این استاندارد شامل ساختار سلسله مراتبی است که به طور معمول از STM-1 تا STM-256 (STM: Synchronous Transport Module) می‌رسد. هر STM حاوی یک فریم منظم زمانی است که برای انتقال داده ها و خدمات تلفنی استفاده می‌شود. تنظیمات شبکه SDH، مانند تقسیم بندی گردش زمانی ، محدوده باند عرضه شده و تعیین کیفیت خدمات، توسط مهندسان مخابرات انجام می‌شود.
   به طور مشابه، PDH نیز یک سلسله مراتبی استاندارد برای انتقال داده و خدمات تلفنی است. در PDH، ساختار هایی مانند E1 و T1 وجود دارند که برای انتقال داده ها استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، E1 شامل 30 کانال صدا و داده با سرعت 2 مگابیت بر ثانیه است. تنظیمات شبکه PDH نیز بسته به نیازها و محدودیت های شبکه توسط مهندسان مخابرات تعیین می‌شوند.
   در هر صورت، تنظیمات شبکه SDH و PDH قابل تغییر هستند و می‌توانند بر اساس نیازهای شبکه و خدمات مورد استفاده تنظیم شوند.

 6. محسن گفت:

  خدا قوت… خیلی عالی و مفید بود!

  1. فیبر ارتباط گفت:

   با سلام و احترام.
   کاربر گرامی
   بسیار سپاسگزاریم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟