مفصل

 
  • ظرفیت مفصل: 72-48-24
  • تعداد ورودی: (1-1) (2-2) (3-3) (4-4)
  • تعداد کاست: 4-1
  • ظرفیت هر کاست: 24/12
  • برند: سامجین، Network، 3M

مفصل های فیبر نوری تجهیزاتی هستند که در فیوژن اتصالات فیبر نوری استفاده می شوند همچنین از نقطه اتصال و فیوژن کابل های فیبر نوری محافظت می کنند. انواع مختلفی از مفصل ها با توجه به کاربرد آن ها وجود دارد ،مانند مفصل های هوایی، داکتی و خاکی که معمولا برای کاربرد های outdoor و گاهی نیز برای مصارف زیر آبی استفاده می شوند.