دوربین های مداربسته

زیرساخت شبکه

دیتا سنتر

محیط های صنعتی

هوشمند سازی منازل

تلفن بر بستر شبکه

اتوماسیون صنعتی PLC

خدمات و محصولات شرکت پارسیان فیبر ارتباط PFC

مشاوره و طراحی زیر ساخت:

 •  شبکه های مخابراتی و زیر ساختی
 •  دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظتی و امنیتی
 •  شبکه ها و مرکز داده های کامپیوتری
 •  شبکه های اتوماسیون صنعتی

ارائه محصول و تامین تجهیزات:

 •  انواع کابل شبکه ایرانی و کابل فیبر نوری
 •  تجهیزات پسیو نوری و مسی
 •  تجهیزات اکتیو نوری و مسی
 •  رک های شبکه و دیتاسنتر و تجهیزات جانبی آن
 •  اجرای پروژه ها
بیش از 10000 مشتری فعال در شرکت پارسیان فیبر ارتباط

مشتریان

10000
اجرای پروژه های خدمات کابل کشی شبکه (Passive)

پروژه ها

100
بیش از 300 محصول کابل شبکه و فیبر نوری

تعداد محصولات

300
PFC 04

سابقه فعالیت

20

سال

شـرکت پارسـیان فیبـر ارتبـاط (PFC) تامیـن کننـده اقـلام پـروژه هـای بـزرگ نظـارت تصویـری در حـوزه هـای مختلـف آمـاده طراحـی، مشـاوره، تامیـن و اجـرای پـروژه هـای بـزرگ، در زمینه ی انواع شبکه های فیبر نوری و شبکه های مسی مـی باشـد. ایـن شـرکت بـا داشـتن نیـروی متخصـص، توانمنـدی خـود را در ایـن حـوزه بـه اثبـات رسـانده اسـت.

این شرکت تولید کننده و تامین کننده انواع کابل شبکه، از جمله کابل شبکه فیبر نوری و کابل شبکه مسی و تجهیزات پسیو شبکه می باشد. همچنین شرکت پارسیان فیبر ارتباط با توجه به استفاده کابل های شبکه در کابل کشی داخل ساختمان و یا کابل کشی بیرون ساختمان، راهنمایی های لازم را در جهت خرید انواع کابل شبکه ایندور، کابل شبکه Indoor – کابل شبکه داخلی، (مانند کابل شبکه های کامپیوتری – کابل شبکه اینترنت – کابل شبکه چاپگر – کابل شبکه برای دوربین مدار بسته)  و کابل شبکه اوت دور، کابل شبکه Outdoor – کابل شبکه بیرونی، (مانند کابل شبکه هوایی – کابل ضد جونده یا آرموردار (armored)یا کابل شبکه ضد موش – کابل شبکه ضد حریق، کابل شبکه ضد آتش، کابل شبکه مقاوم در برابر حریق- کابل شبکه ضد آفتاب، Anti UV – کابل شبکه کانالی یا خاکی ) را ارائه می دهد.

ایـن مجموعـه افتخـار همـکاری در پـروژه هـای بـزرگ در حـوزه هـای مختلـف: انـرژی، فـولاد و معـدن، حـوزه IT، مخابـرات و رسـانه، حـوزه امنیتـی و نظامـی، حـوزه موسسـات مالـی و اعتبـاری و بیمـه و… را دارد.

تمامی کابل های شبکه دارای ضمانت نامه کتبی پاس کردن تست فلوک با نتیجه ی بالا  می باشد.

 کابل شبکه ضد آتش تولید شده توسط شرکت پارسیان فیبر ارتباط

کابل شبکه ضد حریـق‏ یا کابل شبکه نسوز با ‏مشخصه‏ های‏ بهبـود ‏یافته ‏در ‏مقابل آتش‏ جهت‏ جلوگیری‏ از ‏آسیب‏ های‏ انسانی‏ و ‏خسارت ‏احتمالی ‏استفاده‏ می شـود. ‏ایـن‏ کابل ‏ها ‏سازگار ‏با ‏محیط ‏زیست ‏بوده ‏و ‏به ‏دلیل ‏نداشتن‏ عناصر ‏هالوژن ‏در ‏ساختار‏ خود، ‏سبب‏ عدم ‏تصاعد‏ گازهای‏ سمی‏ و ‏عدم ‏خود‏ اشتعالی ‏در ‏زمان‏ سوختن ‏می‏ شوند.

شرکت پارسیان فیبر ارتباط در ‏تولید کابل شبکه ضد آتش ‏تلاش‏ کرده است تا بر‏ اساس‏ استاندارد ‏کابل ‏شبکه، ‏کابلی ‏تولید کند ‏که‏ منطبق‏ بـا ‏استاندارد های ‏روز ‏دنیـا باشد ‏و ‏مباحث‏ ایمنی در‏ تولید آن رعایت‏ گردد.

در ‏واقع به ‏کابلی‏ گفته‏ می ‏شود‏ که‏ بتواند‏ مقدار ‏دمای‏ مشخص‏ (850 درجه سانتی گراد) در ‏مواجهه ‏با ‏شعله ‏مستقیم‏ را‏ در‏مدت ‏زمان‏ معینی ‏تحمل ‏کند. ‏

لذا‏ در ‏‏این‏ راستا‏ آزمایش ‏ها ‏و ‏‏تست‏ های ‏سختگیرانه‏ ‏در ‏نظر ‏گرفته می شــود. ‏استاندارد های‏ زیادی‏ همچـون IEC،  BS، VDE،  EN  ‏و ‏غیـره ‏وجود دارد ‏که ‏در ‏این ‏میان‏ می تــوان ‏به ‏مهمترین‏ آن ها‏ یعنی‏ اســتاندارد ‏IEC‏ اشاره‏ ویژه ‏داشت. این استاندارد ها به ‏بررسی‏ چگونگی‏ ساخت‏‏، ‏بهره ‏برداری‏ و ‏تست‏ این ‏کارها‏ پرداختند.

در‏انتخاب ‏کابل‏ مهمترین ‏نکته ‏تطابق ‏ساختار ‏و‏ ویژگی های‏ اجزای‏ تشکیل ‏دهنده‏ کابل‏ با‏ نوع‏ کاربری ‏و‏ شرایط ‏مورد‏ انتظار ‏آن‏ است.

 • ‏اولیـن ‏انتظار ‏از‏ این کابل ها‏ حفـظ پیوسـتگی ارتباط در زمان بروز آتش سوزی‏ اسـت.‏
 • از‏ دیگر ‏ویژگی ‏های ‏مورد ‏نیاز‏ این ‏کابل ‏ها ‏قابلیت اطمینان عملکرد آن ها در تبادل سیگنال ها ما بیــن ادوات و تجهیزات می باشد. عاملی ‏که ‏ممکـن‏ اسـت‏ عملکـرد ‏کابل ‏را‏‏ با‏ اختلال‏ روبرو ‏نماید ‏نویز‏ های ‏محیطی‏ هستند؛ ‏مانند‏ هم ‏جواری ‏بـا‏‏ کابل‏ های‏ برق ‏و ‏‏میدان‏ های‏ مغناطیسی ‏و ‏اثرات ‏او ‏بر ‏سیگنال‏ های ‏عبوری ‏

‏در‏ این‏ شرایط‏ می ‏بایست عملکرد‏ الکتریکال‏ کابل‏ مختل ‏نگردد. ‏بدین ‏منظـور ‏تمام‏ کابل‏ های ‏شبکه ‏ضد ‏حریـق‏ تولیدی‏ در ‏سه‏ کلاس‏ CAT5e، CAT6 و CAT6A بر‏اساس‏ استاندارد های ‏الکتریکال IEEE 10\100\1000‏‏ و TIA 568 B- C2 تولید ‏و‏ عرضه‏ می‏ گردند. 

آخرین مقالات

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟